Rapport ING: strategie flexbranche op de schop om te overleven

strategie flexbranche

De krapte op de arbeidsmarkt loopt in rap tempo op. Inmiddels vormt dit een draak van een uitdaging voor de flexbranche. De rol van uitzendorganisaties dreigt door de krapte te verschuiven naar werving & selectie en detachering. Ook maakt de nieuwe regelgeving flexwerk duurder en minder flexibel.

Beide ontwikkelingen dwingt uitzendorganisaties om hun strategie te herzien. Deze moet mogelijk volledig op de schop. Deze bevindingen deelt ING bank in hun periodieke sectorrapport.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

Het aantal uitzendbanen nam in 2020 en begin 2021 sterk af, maar daarna was er in het tweede en derde kwartaal van 2021 weer een flinke stijging te zien. Reden hiervoor is dat groeiende bedrijven vaak voorkeur hebben voor flexibel personeel, in plaats van vaste krachten. Zeker wanneer de toekomst onzeker is door een crisis.

In totaal kwamen er 182.000 banen bij in het tweede en derde kwartaal van 2021. Deze toename zorgde voor krapte op de arbeidsmarkt. En die krapte loopt in rap tempo op. In het vierde kwartaal van 2021 gaf bijna driekwart van de bedrijven in de flexbranche aan dat de personeelsschaarste een belemmering vormt. Begin 2021 was dit nog een kwart van de flexbedrijven. ING verwacht dat het aanbod van arbeid de komende twee jaar ook nog krap zal blijven. Dit zet een rem op de groei in de flexbranche.

Rol uitzendorganisaties in mismatch arbeidsmarkt

Er is ook een zonnige kant. Zo kunnen uitzendorganisaties een prominentere rol spelen in de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De toegevoegde waarde van uitzendorganisaties ligt hier in het bemiddelen, coachen, omscholen en het van werk-naar-werk begeleiden van werknemers. De focus verschuift dus naar werving & selectie en detachering.

Regelgeving als donderwolk boven flexmarkt

Een andere uitdaging is de aanstaande strengere regelgeving. Dit hangt al een tijdje als een donderwolk boven de flexmarkt, maar met het nieuwe kabinet kan het nog weleens snel werkelijkheid worden. Hoewel de exacte uitwerking nog onduidelijk is, weten we wel dat het doel is om de verschillen tussen flex en vast werk te verkleinen.

Nieuw tijdperk van de flexbranche

Als de verwachtingen van ING uitkomen, dan staat de flexbranche een nieuw tijdperk te wachten. De aanstaande regelgeving maakt flexwerk duurder en minder flexibel. De bank verwacht dat flexwerk in de huidige vorm weinig bestaansrecht heeft. Zeker als het gaat om uitzendorganisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan sterke concurrentie en lage prijzen.

De rol van uitzendorganisaties verschuift door arbeidskrapte meer naar werving & selectie en detachering. De supply chain en samenwerkingen zullen ook een steeds grotere rol gaan spelen. Bovendien wordt door de aanhoudende krapte het binden van personeel steeds belangrijker. Het zal duidelijk zijn: de strategie van de uitzendbranche moet op de schop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *