Supply chain management: ook toepasbaar bij flex

Supply chain management flex

Als organisatie huur je uitzendkrachten in. Je onderzoekt hoe je de systemen en processen intern zo optimaal mogelijk inricht zodat het past binnen de vereisten, fouten worden verminderd en het jou zo min mogelijk tijd kost. Stopt het bij jou ook hier, bij de voordeur?

Wat als… je de inhuur van flex aan zou pakken volgens de supply chain management principes. Hoe zou dat eruit zien? En als je dan ook nog eens een prettige samenwerking opbouwt met het uitzendbureau, zou dat dan ook zorgen voor meer tevreden en productievere uitzendkrachten?

Supply chain management in flex

Supply chain management is een inkoopprincipe dat wordt gebruikt om stromen van materialen, financiën en informatie te beheren en verbeteren. Er wordt samengewerkt tussen alle bedrijfsonderdelen om zoveel mogelijk waarde te creëren. De grootste uitdaging is het optimaliseren van de communicatie en processen tussen de verschillende stakeholders.

Dit gaat natuurlijk over goederen, waar het bij flex om mensen gaat. Maar verander ‘materialen’ eens in ‘uitzendkrachten’. Dan klopt het verhaal nog steeds.

Je bent op elkaar aangewezen

In een keten ben je altijd op een of andere manier op de systemen, middelen en kennis van een andere partij aangewezen. Een goede samenwerking is dan key. Als je als inhurende organisatie het gesprek ontwijkt en eenzijdig jouw (systeem-)eisen bij een uitzendbureau neerlegt, dan bestaat de kans dat je het proces van deze partij in de war schopt. Met alle gevolgen van dien.

Denk bijvoorbeeld aan een langere doorlooptijd tot jouw flexkracht betaald wordt. En dat heeft weer invloed op zijn productiviteit. Bovendien is de huidige arbeidsmarkt zeer krap. Als je geen fijne samenwerking kunt vinden met het uitzendbureau en de flexkracht, dan ben je deze mogelijk snel weer kwijt.

Uitzendkrachten, financiën en informatie

Uitzendkrachten, financiën en informatie op elkaar aan laten sluiten is dus erg belangrijk om de supply chain van inhuur draaiende te houden. En hier gaat het juist vaak mis. In het proces met uitzendkrachten is het vertalen van gewerkte tijd naar beloning en tarieven namelijk de lastigste datatransformatie die er bestaat. Aangeleverde bestanden komen uit verschillende bronnen en hebben daardoor nooit hetzelfde formaat en structuur, de CAO verschilt in veel gevallen en in de praktijk werkt de uitzender hierdoor met een oneindige set aan Excel-macro’s. Fouten gegarandeerd.

Hoe laat je de drie kernonderwerpen binnen de ‘flex supply chain’ goed op elkaar aansluiten? Hoe zorg je voor een duurzame relatie, waarin kosten aan beide kanten zijn geoptimaliseerd, iedereen met dezelfde data werkt en de flexkracht voorop staat? Dat start met goede data-integratie en -transformatie tussen de systemen van de ketenpartners. Als iedereen naar dezelfde data kijkt, worden de processen efficiënt en nagenoeg foutloos.

Inkoop, HR, Finance en het uitzendbureau

Met deze vier partijen ga je te maken hebben als je de jouw supply chain wilt optimaliseren. HR en het uitzendbureau willen inzicht hebben in de mankracht en de uren.  Inkoop wil dat de inhuurfacturen 100% matchen en finance wil het gecontroleerd en wel geautomatiseerd de boeken in slingeren. Als je de systemen aan elkaar weet te koppelen, dan is dit ook zeker mogelijk.

Collaborative flex experience

Als je wilt werken aan een duurzame, succesvolle flex business, dan focus je op samenwerking in het digitaliseringsproces. Je stelt elkaar in staat om het operationele aspect te optimaliseren en zoveel mogelijk te automatiseren. Vervolgens kan de focus naar hetgeen waar het echt om gaat: de inhuur van flex.

 

Ontdek meer over supply chain management in flex

Download

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *