Samenwerking in flex vraagt systeemintegratie: Waarom wij één platform voor alle inleners, uitzenders, consultancy bedrijven en ZZP-ers logisch vinden

Waar alle tech bedrijven in de flex wereld zich toe lijken te leggen op het samenbrengen van vraag en aanbod, zien wij juist een steeds groter wordend probleem aan de achterkant. De flexibilisering van de arbeidsmarkt brengt vele uitdagingen met zich mee. Al die complexiteit kun je in één zin goed samenvatten. “Hoe bindt je flexibel inzetbaar talent aan je organisatie?”. Maar in de praktijk lijkt vooral het eerste deel van die uitdaging erkent te worden met moderne oplossingen. “Hoe vindt je talent voor je organisatie?”.

Digitalisering van je hele proces

Volgens ons gaat het werken met flexibele arbeidskrachten verder dan enkel het vinden van de juiste kracht tegen het juiste tarief. Na het zoeken en vinden ga je samen voor korte of langere tijd toch een relatie aan. Die relatie bevindt zich op de werkvloer, maar in veel gevallen ook in administratieve processen. Direct of met een officiële werkgever of enige vorm van bemiddelaar ertussen. Mensen binden vraagt juist ook in dat vervolgtraject aandacht. Iedere handeling heeft invloed op de beleving van al die betrokken partijen. Zo moet je tijdig en eerlijk oordelen over gewerkte uren. Maar heb je er ook al eens bij stilgestaan dat administratie ook duidelijke communicatie vraagt. Je moet het eens zijn over vakanties, overwerk etcetera. Uiteindelijk resulteert alles natuurlijk in het betalen van de factuur als deze klopt en er alles over gezegd is wat er te zeggen valt.

Aan elkaar koppelen van software

In de praktijk zijn er diverse software producten of apps te vinden die delen van deze problemen wel oplossen, er blijkt alleen altijd een probleem. Vaak zit de complexiteit van het software landschap in de weg. Het vinden van flexibele professionals is bijvoorbeeld vaak leuk te ondersteunen met nieuwe technologieën omdat eigenlijk iedereen die je wilt targetten wel werkt met LinkedIN, Facebook of email. Dit geeft een vrij klein speelveld om aan te sluiten op je proces. Maar waar je het hebt over urenregistratie en facturatie bepaald een veelvoud van software-producten de dagelijkse situatie. Goede intenties van beide partijen gaan administratief gezien nogal eens verloren in een slechte aansluiting tussen processen, datamodellen en gebrek aan open platformen.

Dus één platform voor alle spelers

Precies om deze reden is FlexForceMonkey ontstaan. Wij wilden een platform bouwen waar alle spelers in de flexwereld (inleners, uitzenders, consultancy bedrijven en ZZP-ers) nut van kunnen hebben in de samenwerking met elkaar. Onafhankelijk van de software die je al gebruikt voor bepaalde deelprocessen, willen wij de hele flexwereld online connected maken en zorgen dat de druk van administratieve processen eerlijk verdeeld wordt en steeds efficiënter opgelost. Ben jij er klaar voor? Will you join the collaborative flex experience? Plan direct een afspraak voor een verdere toelichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.